ยางรองคอสะพาน BEARING PAD WATER STOP RUBBER FENDERS ยางกันชน

รายละเอียดสินค้า
RSM BEARING PAD ยางรองคอสะพาน
ยางรองคอสะพานเป็นวัสดุยางด้านวิศวกรรม
ที่ใช้เป็นตัวลดการสั่นสะเทือนของสะพานและตัวรองรับไม่เกิดการกระแทก
อันเป็นสาเหตุให้เกิดความเสียหายแก่สะพาน รวมถึงลดการสั่นสะเทือนของสะพาน
ทำให้เกิดความปลอดภัย สะดวกสบายสำหรับผู้ขับขี่ยานยนต์

แบ่งเป็น
แผ่นยางรองคอสะพานแบบไม่มีไส้เหล็ก
แผ่นยางรองคอสะพานแบบมีไส้เหล็ก
สินค้าอื่น ๆ ของบริษัทฯ