ยามไฮเทค (Hitech Guard) ระบบรักษาความปลอดภัยด้วยเทคโนโลยี AI

รายละเอียดสินค้า
#ยามไฮเทค (Hitech Guard) ระบบรักษาความปลอดภัยด้วยเทคโนโลยี AI
ภายใต้แนวคิด Internet of thing (IOT) ที่ผสมผสานระหว่าง 6 เทคโนโลยี ได้แก่
.
-ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)
-ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Computer network)
-ระบบกันขโมย (Burglar alarm)
-ระบบแจ้งเตือนอัคคีภัย (Fire alarm)
-ระบบควบคุมการเข้าออกประตู (Access control)
-ระบบสื่อสารสองทาง (Two Way Audio)
...........................
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม/ขอใบเสนอราคา
ภาคใต้ : 075-432378
ภาคกลางและอื่น ๆ : 02-4026810
สายด่วน: 081-6191664
Line ID: @hitechguard
Website: www.hitechguard.com