"ยามไฮเทคให้ความสำคัญเรื่องความปลอดภัยของลูกค้าเป็นอันดับหนึ่ง

รายละเอียดสินค้า
"ยามไฮเทค" ให้ความสำคัญเรื่องความปลอดภัยของลูกค้าเป็นอันดับหนึ่ง
Hitech Guard มีการแจ้งเตือนแบบ REAL-TIME
ทุกเหตุการณ์ ทุกพื้นที่ พร้อมระงับเหตุทันทีก่อนเกิดการสูญเสีย
...........................
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม/ขอใบเสนอราคา
ภาคใต้ : 075-432378
ภาคกลางและอื่น ๆ : 02-4026810
สายด่วน: 081-6191664
Line ID: @hitechguard
Website: www.hitechguard.com