เหรียญในหลวงทรงนั่งบัลลังค์ เนื้อเงิน ปัดเงา

รายละเอียดสินค้า
เหรียญในหลวงทรงนั่งบัลลังค์ เนื้อเงิน ปัดเงา กระทรวงมหาดไทยสร้าง พ.ศ.2539
เหรียญในหลวงทรงนั่งบัลลังค์ เนื้อเงิน ปัดเงา กระทรวงมหาดไทยสร้าง พ.ศ.2539 สวยๆ เหรียญดีมีประสบการณ์มากมาย
เนื้อเงิน บล็อค กระบี่ยาว มีปลอก นิยมเก็บสะสม
เหรียญพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประทับนั่งบัลลังก์ เนื้อเงิน ด้านหลังเป็นตราสัญลักษณ์ตรีและจักรไม่ผ่านการใช้เหรียญมีขนาดกว้างประมาณ 2.4 ซม. สูงประมาณ 4.0 ซม.
ค่าบูชา 5500 บาท ติดต่อสุภาพ โทร.0890149388