เหรียญที่ระลึกพระพุทธปัญจภาคี เนื้อเงิน พิมพ์เล็ก ปี 2539

รายละเอียดสินค้า
เหรียญที่ระลึกพระพุทธปัญจภาคี เนื้อเงิน พิมพ์เล็ก ปี 2539
เหรียญที่ระลึกพระพุทธปัญจภาคี สร้างถวายในพิธีกาญจนาภิเษก
เป็นชุดที่เกี่ยวเนื่องกับพระพุทธรูปที่สำคัญของประเทศรวม 5 องค์
ประกอบด้วย พระพุทธชินราช พระพุทธชินสีห์ พระพุทธโสธร
พระนิรันตราย และพระมงคลบพิธ
เนื้อเงินพิมพ์เล็ก ปี 2539 ขนาด 3 ซม. สภาพเงินกลับดำ สวย เดิม
พร้อมกล่องเดิมครับ
โดยเหรียญดังกล่าว พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จฯ แทนพระองค์ ทรงประกอบพิธีพุทธมหาชัยมังคลาภิเษกในวันที่ 20 มีนาคม 2540 ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม (วัดพระแก้ว) มีพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ และพระเกจิอาจารย์ ทรงเจริญพระพุทธมนต์ และสวดพุทธมหาชัยมังคลาภิเษก
ค่าบูชา 35000 บาท ติดต่อสุภาพ โทร.0890149388