เกจวัดแรงดันรุ่น 7500 ของ AGF ได้รับการรับรองจาก UL และ FM

รายละเอียดสินค้า
เกจวัดแรงดันรุ่น 7500 ของ AGF ได้รับการรับรองจาก UL และ FM
รายละเอียดสินค้า
เกจวัดแรงดัน AGF รุ่น 7500
เกจวัดแรงดันรุ่น 7500 ของ AGF ได้รับการรับรองจาก UL และ FM Approved เกจวัดแรงดันขนาด 4 นิ้ว ออกแบบมาเพื่อใช้กับระบบสปริงเกอร์ดับเพลิงแบบเปียก ออกแบบมาให้ตรงตามข้อกำหนด NFPA 13 AGF 0827189801
idpuknv